គ្រប់ពេលឃ្លាន​ឌីមសុាំ Dim Sum Emperors តែងតែជាជម្រើសដំបូង

YouTube Poster
គ្រប់ពេលឃ្លាន​ឌីមសុាំ Dim Sum Emperors តែងតែជាជម្រើសដំបូង

ឌីមសុាំក្ដៅៗ ភាយចេញជាមួយផ្សែងហុយៗ ស្របជាមួយក្លិនឈ្ងុយ សាច់ខាងក្នុងក៏ទន់ទៀត ឃ្លានឌីមសុាំបែបហ្នឹងទៅរកណាមាន? រសជាតិបែបនេះច្បាស់ជាមាននៅ Dim Sum emperors

ភោជនីយដ្ឋានអាហារចិនដែលមានអាហារច្រើនបែប​ច្រើនជម្រើស ជាពិសេសឌីមសុាំដែលល្បីនោះ ច្បាស់ណាស់មានមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ហាងមួយនេះ ទាំងបរិយាកាស ការរៀបចំ រសជាតិអាហារ ភេសជ្ចៈនៅហាងមួយនេះហាក់ដូចជានាំអារម្មណ៍ត្រឡប់ទៅកាន់ការញ៉ាំអាហារនាប្រទេសចិនបុរាណពិតៗ។

នៅ Dim Sum Emperors លោកអ្នកអាចស្វែងរកអាហារជាច្រើនមុខ មិនថាជាបាយ មី អាហារសម្រន់ ស៊ុបក្ដៅៗ ឬ ឌីមសាំុដែលល្បីប្រចាំហាងនោះទេ សុទ្ធតែជាអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំអាហារចិនបែបនេះអាចស្វែងរកបាន។ សម្រាប់ការជួបជុំញ៉ាំអាហារ ទាំងរសជាតិ គុណភាព បរិយាកាសបែបនេះ កុំភ្លេច Dim Sum Emperors ជាច្រើនសាខាក្នុងក្រុងភ្នំពេញ។

Leave a Reply Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss

%%footer%%