ពួកយើងចូលចិត្តញ៉ាំ គាវស្នូលបង្គា! We Love Wonton!

ពួកយើងចូលចិត្តញ៉ាំ គាវស្នូលបង្គា!
ទោះញ៉ាំជា ស៊ុប , ស៊ុបមី រឺ បំពងស្រួយ នៅតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត ដែលស្នូលវាធ្វើឡើយពីសាច់បង្គានិងសាច់ជ្រូក។ តោះមកភ្លក់ទាំងអស់គ្នាណា៎!

មានលក់នៅ ឌីមសាំអែមភើរើ សាខា ទួលគោក អាវែនញូ, សាខា ទួលគោក ផ្លូវ ៥៦៦, សាខា ផ្សារទំនើប ហ្វូរី ថាម សឃ្វែរ ខេត្តព្រះសីហនុ, ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ ភ្នំពេញ, ប្រលាន្តហោះខេត្តសៀមរាប, សាខា នៅ Eden Garden (បឹកកក់), សាខា ផ្សារអូឡាំព្យ៉ាម៉ក, សាខា ដឺហ្គ្រីនខំម្យូនីធីម៉ល(សែនសុខ), សាខា ជ្រោយចង្វាត្រើយខាងកើត(ជិតStarbucks)

ដឹកជញ្ជួនតាម
Nham24, E-Gets, Bloc, Muuve

We love Wonton! Whether it is with soup, noodle or just crispy deep-fried, the bite of juicy tender shrimp and pork filling always make us want more. Try our different type of wonton.

Outlet:
TK Avenue, Toul Kork st 566, FURI Times Square Mall, Phnom Penh Airport, Siem Reap Airport, Eden Garden, Olympia Mall, The Green Community Mall, Chroy Changvar(Near Starbucks)

Delivery:
Nham24, E-Gets, Bloc, Muuve

Dim Sum Supplier
For your restaurant / café / hotel needs of dim sum kindly contact us for quotation.
Contact 012 646 409 or email seng.sokeng@mdh.asia

Leave a Reply Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss

%%footer%%