ពួកយើងចូលចិត្តញ៉ាំ គាវស្នូលបង្គា! We Love Wonton!

ពួកយើងចូលចិត្តញ៉ាំ គាវស្នូលបង្គា! ទោះញ៉ាំជា ស៊ុប , ស៊ុបមី រឺ បំពងស្រួយ នៅតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត ដែលស្នូលវាធ្វើឡើយពីសាច់បង្គានិងសាច់ជ្រូក។ តោះមកភ្លក់ទាំងអស់គ្នាណា៎! មានលក់នៅ ឌីមសាំអែមភើរើ សាខា ផ្សារធំថ្មី, សាខា ទួលគោក អាវែនញូ, សាខា ទួលគោក ផ្លូវ ៥៦៦, សាខា ច្បារអំពៅ, ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ ភ្នំពេញ, ប្រលាន្តហោះខេត្តសៀមរាប និង សាខា នៅ Eden Garden (បឹកកក់) ដឹកជញ្ជួនតាម mealtemple, nham24, e-gets ទំនាកទំនងលក់បន្ត សម្រាប់ ភោជានីយដ្ឋាន , ហាងការហ្វេ, អូតែល តាមរយៈភ្ងាក់ងារចែកចាយផ្លូវការរបស់យើង , ក្រុមហ៊ុនមេគង្គហ្វ៊ូដស៊ឺវីស ។ លេខទំនាក់ទំនង 078877181 | 023997541 | 095222708 រឺ …